Icon
ZAPRASZAMY DO HUTY JULIA
JESTEŚMY OTWARCI SIEDEM DNI W TYGODNIU !
PIECHOWICE, UL. KRYSZTAŁOWA 73
Icon
REGULAMIN ZWIEDZANIA HUTY SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO JULIA

1. Bilety wstępu.

 1. Hutę Julia można zwiedzić jedynie po okazaniu ważnego biletu wstępu, zakupionego w kasie biletowej Huty Julia lub online na stronie internetowej www.hutajulia.com.
 2. Voucher rodzinny należy wymienić w kasie biletowej na bezpłatny/-e bilet/-y wstępu.
 3. Bilety zakupuje się na określony dzień i godzinę. Po upływie godziny rozpoczęcia zwiedzania, określonej na bilecie, traci
  on ważność. Koszty niewykorzystanego biletu nie podlegają zwrotowi.
 4. Cena biletu zawiera:
 • wstęp do huty z przewodnikiem
 • możliwość robienia zdjęć (bez lampy błyskowej), 
 • parking.


2. Wejścia bezpłatne i bilety ulgowe. 

 1. Bilet ulgowy przysługuje:
 • dzieciom do 15 roku życia,
 • osobom z orzeczoną grupą niepełnosprawności,
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej, która ma orzeczony znaczny stopnień niepełnosprawności.
 1. Dokumenty uprawniające do biletu ulgowego należy okazywać przed dokonaniem zakupu.
 2. Bezpłatne wejście w celu zwiedzania Huty Julia przysługuje: 
 • kierowcom autokarów, którzy przywożą zwiedzającą grupę,
 • pilotom i przewodnikom, którzy pilotują/prowadzą grupę –
  w przypadku grup szkolnych – 1 opiekun na 10 uczniów,
 • dzieciom do 3 roku życia, 

przy czym obowiązkowe jest pobranie w kasie biletowej   biletu za 0 zł.

 1. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ruchu turystycznego w Hucie Julia.


3. Grupy zorganizowane.

 1. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania.
 2. Grupa posiadająca zarezerwowany termin ma pierwszeństwo przed grupą, która rezerwacji nie złożyła.
 3. Jeżeli grupa zorganizowana spóźni się, czas rozpoczęcia zwiedzania może ulec zmianie, a czas zwiedzania może ulec skróceniu.
 4. Spóźnienie może skutkować także niemożliwością realizacji usługi. W takiej sytuacji koszty niewykorzystanych biletów nie podlegają zwrotowi.
 5. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ruchu turystycznego w Hucie Julia.


4. Wstęp do budynków produkcyjnych.

 1. Zwiedzanie Huty Julia jest możliwe tylko z przewodnikiem wewnątrzzakładowym lub zewnętrznym, posiadającym stosowne uprawnienia.
 2. Przewodnik zewnętrzny mające stosowne uprawnienia może wprowadzić zwiedzających do budynków produkcyjnych jedynie za wyraźną zgodą koordynatora ruchu turystycznego.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do budynków produkcyjnych bez przewodnika.


5. Zwiedzanie Huty Julia.

 1. Turyści indywidualni oraz grupowi rozpoczynają zwiedzanie
  z wyznaczonego miejsca.
 2. Podczas zwiedzania Huty Julia:
 • należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika,
 • zabrania się oddzielania od grupy,
 • zabrania się dotykania szkła,
 • zabrania się używania lampy błyskowej,
 • obowiązuje zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
 • Koordynator lub przewodnik ma prawo wyprosić osobę zwiedzającą naruszającą zasady określone w pkt 2,
  w szczególności osobę, która jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo stanowi zagrożenie dla siebie lub innych zwiedzających.

 

 1. Koordynator lub przewodnik ma prawo wyprosić grupę,
  w której znajdują się osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo stanowią zagrożenie dla siebie lub grupy.
 2. Dzieci i młodzież do 15 roku życia mogą zwiedzać hutę tylko pod opieką osoby dorosłej.


6. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Zwiedzanie Huty Julia odbywa się wzdłuż ścieżki turystycznej, wyznaczonej na hali produkcyjnej działającej huty szkła. Na hali tej może panować wysoka temperatura oraz wysoki poziom hałasu. O wszelkich oznakach dyskomfortu oraz pogorszenia stanu zdrowia podczas zwiedzania należy niezwłocznie powiadomić przewodnika.
 2. Każdorazowe zejście osoby zwiedzającej ze ścieżki turystycznej bez wyraźnej zgody przewodnika wykonywane jest na własną odpowiedzialność, Za szkody lub uszczerbek na zdrowiu będące jego konsekwencjami odpowiada wyłącznie ta osoba, a w przypadku dzieci do lat 15 osoby dorosłe, pod których opieką zwiedzają one Hutę Julia.
 3. Na podłodze w hali produkcyjnej mogą znajdować się duże ilości drobin szklanych. W związku z tym osoby zwiedzające powinny podczas zwiedzania Huty Julia używać odpowiedniego zakrytego obuwia. Osoby używające podczas zwiedzania Huty Julia innego obuwia, czynią to na własną odpowiedzialność. Za szkody lub uszczerbek na zdrowiu będące jego konsekwencjami odpowiada wyłącznie ta osoba, a w przypadku dzieci do lat 15 osoby dorosłe, pod których opieką zwiedzają one Hutę Julia.
 4. Dozwolone jest wprowadzanie psów tylko przez osoby dorosłe zwiedzające na ścieżkę turystyczną w hali produkcyjnej Huty Julia. Małe psy muszą być trzymane na rękach, w transporterach lub na krótkiej na smyczy, a duże psy na krótkiej smyczy. Każdy pies, zarówno duży jak i mały musi mieć założony kaganiec.
 5. Na podłodze w hali produkcyjnej mogą znajdować się duże ilości drobin szklanych, które mogą poranić łapy psa.
  W związku z tym osoby zwiedzające wprowadzają psy
  na teren Huty Julia na własną odpowiedzialność. Za szkody
  i uszczerbek na zdrowiu psa lub wywołane przez psa, odpowiada wyłącznie osoba wprowadzająca psa. Osoba wprowadzająca psa jest też zobowiązana po nim posprzątać.


7. Odpowiedzialność.

 1. Huta Szkła Kryształowego „Julia” i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub uszczerbek na zdrowiu osób zwiedzających lub wprowadzanych przez nich zwierząt, powstałe na skutek naruszenia przez osoby zwiedzające zasad określonych w § 5 i 6 niniejszego Regulaminu, bądź też niedostosowania się do uwag i zaleceń przewodnika. 
 2. Huta Szkła Kryształowego „Julia” i Fundacja Tradycji Sudeckich nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w ogólnodostępnych miejscach na terenie Huty 


8. Warunki bezpieczeństwa

 1. Wchodząc na hutę i na warsztaty należy zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa  tj. :

- idziemy za przewodnikiem oraz animatorem i nie oddalamy się od grupy

- nie wychodzimy z huty i sali, gdzie prowadzone są zajęcia bez wiedzy animatora i przewodnika

- nie przekraczamy żółtych linii 

- nie dotykamy szkła ani żadnych urządzeń znajdujących się na trasie turystycznej

- zdjęcia robimy  bez lampy błyskowej i  bez twarzy pracowników

- patrzymy pod nogi

- zakaz wstępu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających9. Obostrzenia w stanie zagrożenia epidemicznego.

 1. W przypadku stwierdzenia u osób zwiedzających wyraźnych oznak choroby jak np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Fundacja zastrzega sobie prawo stosownej do sytuacji reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia danej osoby na teren obiektów Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium. na warsztaty malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików lub do sklepu firmowego.
 2. Powyższe zasady dotyczą także grup zorganizowanych. W związku z tym na organizatorze grupy spoczywa obowiązek zapoznania się z tymi zasadami, poinformowania o nich grypy oraz dołożenia starań, aby zwiedzanie Huty Julia i Centrum Szklanych Opowieści Krystalium, albo udział w warsztatach malowania na szkle, grawerowania na szkle, świat koralików czy dokonywanie zakupów w sklepie firmowym przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. 
 3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów dotyczących działalności instytucji kultury prowadzących działalność wystawienniczą, lub innej zmiany przepisów, zaleceń lub wytycznych organów administracji związanych z trwającym na terytorium RP stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zwiedzania lub warsztatów i zwrotu biletu.
 4. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami oraz ich akceptację. 10. Postanowienia końcowe.

 1. Każda osoba zwiedzająca jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, uszkodzeń ciała, kalectwa.