Icon
ZAPRASZAMY DO HUTY JULIA
JESTEŚMY OTWARCI SIEDEM DNI W TYGODNIU !
PIECHOWICE, UL. KRYSZTAŁOWA 73
Icon
O Fundacji

Misja

Fundacja Tradycji Sudeckich

Fundacja Tradycji Sudeckich ma na celu ochronę oraz popularyzację tradycji związanych z wyjątkowym regionem łańcucha górskiego Sudetów. Naszą misją jest ich podtrzymanie, jak również podzielenie się historią oraz kunsztem rzemieślniczym przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Podążając śladami karkonoskich tradycji szklarskich, starych hut, kamieni szlachetnych oraz przemysłu lniarskiego, odkryć można tajemnice regionalnych rzemiosł. Stały się one popularnymi atrakcjami dla całej rodziny, które co roku przyciągają tłumy turystów do karkonoskich miejscowości takich jak Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska Poręba czy Piechowice, gdzie znajduje się Huta Julia.

Hutnictwo jest ważnym dziedzictwem Karkonoszy oraz Gór Izerskich, które wymaga szczególnej uwagi oraz przede wszystkim promocji wśród odwiedzających nasz region turystów. Jest to główne zadanie Fundacji Tradycji Sudeckich. Więcej o nas i naszych działaniach

Nasza Fundacja uczestniczy w wielu aktywnościach związanych kulturowo z regionem Sudetów, a w szczególności Karkonoszy. Organizujemy i dofinansowujemy interesujące warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych. Kładąc nacisk na specyfikę regionu szczególnym polem działania Fundacji jest szklarstwo karkonoskie, jego historia, tradycje i współczesność. Umożliwiamy zainteresowanym zwiedzanie huty szkła, poznanie starych technik wyrobu produktów szklanych, czy uczestnictwo w wyżej wspomnianych warsztatach związanych ze szklarstwem np. grawerowaniem czy malowaniem na szkle. Uznajemy również, że stare rzemiosło szklarskie to ogromne dziedzictwo kulturowe Polski i wspaniała atrakcja Karkonoszy dla dzieci i dorosłych.

Aktywny i kreatywny dzień w Karkonoszach – atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Odkrywanie tajemnic Karkonoskiego rzemiosła, również dzięki FTS, to wyjątkowa przygoda dla całej rodziny. Historia, nauka i zabawa w jednym miejscu. Zwiedzanie huty Julia z przewodnikiem oraz centrum Krystalium wprowadzą gości w wyjątkowy świat hutnictwa. Natomiast warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych przybliżą uczestnikom techniki zdobienia szkła. Wizyta w hucie to Idealny pomysł na deszczową pogodę.

Zarówno huta szkła Julia w Piechowicach, jak i huta szkła Barbara w Polanicy Zdroju, z którymi współpracujemy, mają swoje sklepy fabryczne. Odwiedzający mogą zobaczyć na żywo proces powstawania produktów kryształowych oraz kupić sobie oryginalną i przede wszystkim regionalną pamiątkę. Spośród różnych szlifów, kolorów oraz form, każdy wybierze coś dla siebie.

Tradycja oraz wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie sprawiają, że hutnictwo to zdecydowanie wyjątkowe dziedzictwo, o które musimy dbać. Każdy produkt kryształowy jest efektem prawdziwego kunsztu i ciężkiej pracy wielu par rąk. Misją Fundacji Tradycji Sudeckich jest zrobienie wszystkiego, by tradycja oraz historia hutnictwa w regionie przetrwały jak najdłużej i służyły kolejnym pokoleniom.

Prezes Fundacji Tradycji Sudeckich
~Bartosz Browarny

Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI

Fundacja Tradycji Sudeckich
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice telefon: 75 7612413
e-mail: turystyka@hutajulia.com

Prezes Fundacji Tradycji Sudeckich
Bartosz Browarny
INFORMACJE REJESTROWE

Prezes Fundacji: Bartosz Browarny
Członek Zarządu: Agnieszka Browarny
Numer Identyfikacji Podatkowej: 6112764148
REGON: 363483000

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
17 1020 2124 0000 8202 0185 8448

Projekty Unijne

"Rewitalizacja i adaptacja obszaru zabytkowego położonego przy ul. Kryształowej 73 w Piechowicach w celu przystosowania do pełnienia nowych funkcji kulturalnych i turystycznych w zakresie popularyzacji tradycji szklarskich regionu"

W okresie od września 2018 r. do kwietnia 2020 r. Fundacja Tradycji Sudeckich realizuje projekt "Rewitalizacja i adaptacja obszaru zabytkowego położonego przy ul. Kryształowej 73 w Piechowicach w celu przystosowania do pełnienia nowych funkcji kulturalnych i turystycznych w zakresie popularyzacji tradycji szklarskich regionu".

Głównym celem projektu jest rewitalizacja materiałowa i społeczna obszaru położonego w centrum Piechowic przy ul. Kryształowej 73 oraz znaczące podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Piechowice, co podniesie estetykę gminnej przestrzeni. Celem projektu jest również zachowanie i udostępnienie turystom wyjątkowych tradycji przemysłowo-kulturowych regionu, ze szczególnym uwzględnieniem szklarstwa. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, Dolnego Śląska, jak i Polski.

Planowane efekty projektu to:

  • przywrócenie świetności zabytkowych obiektów położonych przy ul. Kryształowej 73 w Piechowicach poprzez ich rewitalizację i adaptację na cele kulturalne, edukacyjne, turystyczne i inne cele społeczne
  • zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i oferty kulturalnej w regionie województwie dolnośląskiego
  • wzrost świadomości społecznej w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego regionu poprzez promocję Huty Julia i możliwościach korzystania z jej potencjału
  • wspieranie rozwoju w zakresie zwiększenia ponadregionalnej dostępności i atrakcyjności Huty Julia dla mieszkańców i turystów
  • rozwój turystyki w regionie powiatu jeleniogórskiego
  • promocja dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska
  • edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką w zakresie tradycji szklarskich
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0005/17-00
Całkowita wartość projektu: 2.933.148, 23 PLN
Dofinansowanie projektu w kwocie: 2.024.587,68 PLN