Icon
ZAPRASZAMY DO HUTY JULIA
JESTEŚMY OTWARCI SIEDEM DNI W TYGODNIU !
PIECHOWICE, UL. KRYSZTAŁOWA 73
Icon
O Fundacji

Misja

Fundacja Tradycji Sudeckich

Fundacja Tradycji Sudeckich zajmuje się przywracaniem, ochroną i upowszechnianiem tradycji Sudetów. W swojej działalności szczególną wagę przywiązujemy do historycznych tradycji rzemieślniczych uznając że rzemiosło karkonoskie stanowi wyjątkową wartość materialną i niematerialną tego regionu Polski i Europy. Tradycje szklarskie, stare huty szkła i rud metali, len i kamienie szlachetne tworzą specyficzną atmosferę regionu. Stały się atrakcjami turystycznymi Karkonoszy przyciągając rzesze turystów. To dziedzictwo „Gór Olbrzymich” wymaga zarówno troski jak i promocji. Właśnie te zadania są misją Fundacja Tradycji Sudeckich.

Więcej o nas i naszych działaniach

Nasza Fundacja uczestniczy w wielu aktywnościach związanych kulturowo z regionem Sudetów, a w szczególności Karkonoszy. Organizujemy i dofinansowujemy interesujące warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych. Kładąc nacisk na specyfikę regionu szczególnym polem działania Fundacji jest szklarstwo karkonoskie, jego historia, tradycje i współczesność. Umożliwiamy zainteresowanym zwiedzanie huty szkła, poznanie starych technik wyrobu produktów szklanych, czy uczestnictwo w wyżej wspomnianych warsztatach związanych ze szklarstwem np. grawerowaniem czy malowaniem na szkle. Uznajemy również, że stare rzemiosło szklarskie to ogromne dziedzictwo kulturowe Polski i wspaniała atrakcja Karkonoszy dla dzieci i dorosłych.

Aktywny i kreatywny dzień w Karkonoszach – atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Odkrywanie tajemnic Karkonoskiego rzemiosła, również dzięki FTS, to wyjątkowa przygoda dla całej rodziny. Historia, nauka i zabawa w jednym miejscu. Zwiedzanie huty Julia z przewodnikiem oraz centrum Krystalium wprowadzą gości w wyjątkowy świat hutnictwa. Natomiast warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych przybliżą uczestnikom techniki zdobienia szkła. Wizyta w hucie to Idealny pomysł na deszczową pogodę.

Zarówno huta szkła Julia w Piechowicach, jak i huta szkła Barbara w Polanicy Zdroju, z którymi współpracujemy, mają swoje sklepy fabryczne. Odwiedzający mogą zobaczyć na żywo proces powstawania produktów kryształowych oraz kupić sobie oryginalną i przede wszystkim regionalną pamiątkę. Spośród różnych szlifów, kolorów oraz form, każdy wybierze coś dla siebie.

Tradycja oraz wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie sprawiają, że hutnictwo to zdecydowanie wyjątkowe dziedzictwo, o które musimy dbać. Każdy produkt kryształowy jest efektem prawdziwego kunsztu i ciężkiej pracy wielu par rąk. Misją Fundacji Tradycji Sudeckich jest zrobienie wszystkiego, by tradycja oraz historia hutnictwa w regionie przetrwały jak najdłużej i służyły kolejnym pokoleniom.

Prezes Fundacji Tradycji Sudeckich
~Bartosz Browarny

Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI

Fundacja Tradycji Sudeckich
ul. Kryształowa 73
58-573 Piechowice telefon: 75 7612413
e-mail: turystyka@hutajulia.com

Prezes Fundacji Tradycji Sudeckich
Bartosz Browarny
INFORMACJE REJESTROWE

Prezes Fundacji: Bartosz Browarny
Członek Zarządu: Agnieszka Browarny
Numer Identyfikacji Podatkowej: 6112764148
REGON: 363483000

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
17 1020 2124 0000 8202 0185 8448

Projekty Unijne

"Rewitalizacja i adaptacja obszaru zabytkowego położonego przy ul. Kryształowej 73 w Piechowicach w celu przystosowania do pełnienia nowych funkcji kulturalnych i turystycznych w zakresie popularyzacji tradycji szklarskich regionu"

W okresie od września 2018 r. do kwietnia 2020 r. Fundacja Tradycji Sudeckich realizuje projekt "Rewitalizacja i adaptacja obszaru zabytkowego położonego przy ul. Kryształowej 73 w Piechowicach w celu przystosowania do pełnienia nowych funkcji kulturalnych i turystycznych w zakresie popularyzacji tradycji szklarskich regionu".

Głównym celem projektu jest rewitalizacja materiałowa i społeczna obszaru położonego w centrum Piechowic przy ul. Kryształowej 73 oraz znaczące podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Piechowice, co podniesie estetykę gminnej przestrzeni. Celem projektu jest również zachowanie i udostępnienie turystom wyjątkowych tradycji przemysłowo-kulturowych regionu, ze szczególnym uwzględnieniem szklarstwa. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, Dolnego Śląska, jak i Polski.

Planowane efekty projektu to:

  • przywrócenie świetności zabytkowych obiektów położonych przy ul. Kryształowej 73 w Piechowicach poprzez ich rewitalizację i adaptację na cele kulturalne, edukacyjne, turystyczne i inne cele społeczne
  • zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i oferty kulturalnej w regionie województwie dolnośląskiego
  • wzrost świadomości społecznej w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego regionu poprzez promocję Huty Julia i możliwościach korzystania z jej potencjału
  • wspieranie rozwoju w zakresie zwiększenia ponadregionalnej dostępności i atrakcyjności Huty Julia dla mieszkańców i turystów
  • rozwój turystyki w regionie powiatu jeleniogórskiego
  • promocja dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska
  • edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką w zakresie tradycji szklarskich
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0005/17-00
Całkowita wartość projektu: 2.933.148, 23 PLN
Dofinansowanie projektu w kwocie: 2.024.587,68 PLN