Zadzwoń do nas: +48 75 761 24 13google+youtubeinstagrampinteresttripadvisoriksoris
Zapisz się do newslettera

Praca / Oferty

Huta Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach zatrudni na następujące stanowiska:

1. PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

4.-Zapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Usługi-doradczej-5 (1)

20180823111056610

KOLGLASS HURT IMPORT EXPORT RYSZARD KOLAT  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

 

 

Przedmiot projektu stanowi usługa doradcza w zakresie „Opracowania i wdrożenia strategii sprzedaży nowego produktu wraz z optymalizają systemu sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi IT w firmie KOLGLASS“.

Celem projektu jest rozwój oferty przedsiębiorstwa w zakresie nowego produktu oraz optymalizacja systemu sprzedaży w firmie.

Wydatki całkowite projektu:  36 900,00 PLN

Wydatki kwalifikowane projektu: 30 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 25 000,00 PLN

 

Firma „KOLGLASS-Ryszard Kolat” realizuje projekt pt.:

„Opracowanie przez Kolglass nowego projektu wzorniczego w postaci produktu kryształowego o nowym wyglądzie i funkcjach użytkowych”

W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO:
„Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Pobierz PDF

Unia
Modernizacja Huty Szkła Kryształowego Julia w celu wprowadzenia nowych usług turystycznych „Świat Kryształu”. Projekt współfinansowany przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Fundusze europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska.
Unia
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez "Kolglass" Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Kolat Ryszard”